Persoonlijk leiderschap gaat altijd over verbinding. In verbinding staan met jezelf, met de ander thuis, met de leerling in de klas, met je collega’s in je team en in het bijzonder met God.

En die verbinding maken we als:

  • we luisteren met ons hart in plaats van alleen met onze oren;
  • we soms de (wetenschappelijke) vraag: ‘Oh?’ stellen;
  • we niemand voorbij lopen;
  • we leven in het hier en nu;
  • we open staan voor persoonlijke verhalen (storytelling);
  • we een hand op iemands schouder leggen en die soms ook op onze schouder laten leggen;
  • we stilstaan.

Om daarna samen in beweging te komen, vanuit (gemeenschappelijke) waarden. Dan zijn we present voor elkaar en voor onze leerlingen! Dit en nog meer kwam aan de orde tijdens de inspirerende lezing van Gabriël Anthiono op de inspiratiemiddag van Berséba in Gouda.

Daarnaast leerden we van elkaar tijdens de workshops op de pareltjesmarkt. Verschillende mensen vertelden dat de workshop prachtig aansloot bij de lezing. Wat mooi dat deze verbinding er was. Houd het filmpje over de paarden van Marrum in gedachten. De meisjes maakten contact en toen er verbinding was kwamen alle paarden mee.

Ga je zo de inhoud van de workshop of de lezing delen met je collega?