Bert Wienen, medeoprichter van het Instituut voor Inclusief Onderwijs (IvIO) laat in een artikel een interessant licht vallen op twee kanten van de medaille ‘ontwikkelingsperspectief’. Hij schrijft over een gevaar-kant en een kans-kant van het gebruik van het OPP. Hij voert een pleidooi om de kans-kant van het OPP te benutten. Aanleiding voor dit artikel was de publicatie van de handreiking OPP door het Steunpunt Passend Onderwijs. In een volgend nieuwsbericht gaan we hier nader op in.