De werkgroep HB-PO-VO-voorziening heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. Er zijn richtinggevende uitspraken gedaan om een eerste stap te maken voor het inrichten van voorzieningen HB in onze regio. We zetten twee experts in op het gebied van hoogbegaafdheid en de verbinding PO-VO. We zullen daarbij de verschillende betrokkenen, leerkrachten/docenten, ouders, leerlingen en bestuurders bevragen en informeren, met oog voor de verschillende perspectieven, om zo dit aanbod op een passende wijze vorm te geven.

De richtinggevende uitspraken van de werkgroep zijn te vinden in bijgaand document.

Vanaf november jl. heeft de werkgroep zich bezig gehouden met de selectie van externe deskundigen die onderzoek  doen -en advies geven over gewenste praktijken. Via o.a. de netwerken brengen we jullie in contact met deze mensen, het gaat om Ragnild Zonneveld en Angelique van der Hoogt.

Nog voor de zomer 2024 moet er een rapport liggen met aanbevelingen, we hopen dan ook al de eerste stappen voor concrete uitwerking van een HB-PO-VO-voorziening te kunnen zetten.