De doorstart van Jex is gemaakt. Een groep van 15 kinderen uit groep 8 (en een enkele uit groep 7) is woensdag 20 september begonnen.  Op DV 12 oktober is er voor de ouders en leerkrachten van de betreffende Jex-leerlingen een voorlichtingsavond. De uitnodigingen voor deze voorlichtingsavond worden naar de ouders en scholen verzonden.

Het vervolg van Jex…

Er is een werkgroep ingericht bestaande uit mensen van het PO en VO met als doel om de inrichting van een PO-VO-HB-voorziening voor de komende jaren te doordenken. Het globale idee is om in elke sub regio in Zeeland, samenvallend met de locaties van het Calvijn College,  een PO-VO-HB-voorziening in te richten.

Dat heeft nogal wat voeten in de aarde; Tijd, menskracht en middelen zijn in ruime mate nodig.

Inmiddels is er een nieuwe subsidie HB beschikbaar gekomen. Berséba en RefSVO doen hiervoor de aanvraag.

Dit schooljaar:

  • Richten op overdracht van de opbrengsten van Jex
  • Verdere doordenking van HB-subsidie-plan via directienetwerk en TC-netwerk.