Ruim vijftig leerkrachten bezochten 22 november 2023 de netwerkbijeenkomst praktisch lerende kinderen. Jantiene Bik (De Lelie – Driebruggen) en Marien Golverdingen (Eben-Haëzerschool – Boskoop) organiseerden deze opnieuw in gebouw Gamma van Driestar Wartburg te Gouda.

Na de opening van Jantiene geeft Marien een toelichting op de ingevulde enquête over de vorige bijeenkomst. De deelnemers waarderen de praktische invulling van het netwerk positief. Jantiene en Marien blijven op zoek naar collega’s die bij de organisatie willen helpen. Wie heeft belangstelling?

Johan Matze, directeur van de School met de Bijbel in Nieuw-Beijerland, vertelt hoe de Klusklas in zijn school is ontstaan en uitgebouwd. Hij vertelt over de aanleiding, de praktische problemen die hij tegen kwam, het contact met de inspectie en de onderwijsprijs die is toegekend!
De vreugde bij kinderen die de Klusklas bezoeken en erkenning voor hun positieve ervaringen zijn waardevol. Voor deze kinderen zijn concrete leerdoelen opgesteld, ook voor de omgang met en het leren van elkaar en voor het leven. De kinderen zetten kleine stapjes in het dragen van verantwoordelijkheid door hun bijdrage in een zorginstelling. Het verwijderen van zwerfvuil zorgt voor een positieve bijdrage in de wijk van de school.

Opnieuw hebben de deelnemers van het netwerk praktische ervaring opgedaan met hout, metaal en elektrotechniek, verzorgd door de collega’s van Driestar Wartburg. Voor de deelnemers was ruime gelegenheid tot netwerken. Ook was het mogelijk beleidsplannen van collega-scholen in te zien.

Op 27 maart 2024 is de volgende bijeenkomst gepland.