Uw leerling kan (tijdelijk) niet volledig naar school door een lichamelijke of psychische oorzaak? Het aanvragen van afwijken van onderwijstijd is niet altijd noodzakelijk om af te mogen wijken van regelgeving. In de meeste gevallen is het voldoende dat het bevoegd gezag van een school documenten en verklaringen bezit die aantonen dat voldaan is aan de eisen voor het afwijken van de onderwijstijd.

U kunt vanaf nu eenvoudig bepalen of u voor een leerling een aanvraag bij de Onderwijsinspectie in moet dienen. Gebruik daarvoor de keuzehulp of stroomschema’s.
De keuzehulp en stroomschema’s geven antwoord op de volgende vragen:

  • Moet ik een aanvraag indienen voor afwijking van het jaarlijks minimum urenaantal?
  • Kan ik een leerling eerder op school toelaten?

Bekijk het stroomschema voor:

De ontheffing wordt door de school bij de inspectie aangevraagd via het Internet Schooldossier.