Op de regiobijeenkomst van 11 april is informatie verstrekt over integraal arrangeren. De PowerPoint met informatie wordt nagezonden. Scholen die starten na de zomervakantie krijgen nog een aanmeldformulier toegestuurd.

De volgende data zijn van belang:

Dinsdag 1 oktober 2024 van 9.00 tot 11.00 uur is er een startbijeenkomst voor de nieuwe scholen (groep 3 (24-25)). Op dezelfde dag ’s middags van 13.00- 15.00 uur is er een verdiepingsbijeenkomst voor de scholen uit groep 2 (23-24).

Hierbij is het een optie om de scholen uit groep 1 (22-23) ook nog aan te laten sluiten. In dat geval wordt de bijeenkomst gedifferentieerd ingevuld door beide trainers en kunnen ze in twee groepen uit elkaar. Op deze manier houden we het thema voor de groep 1 scholen ook nog goed onder de aandacht. De scholen uit groep 1 krijgen nog een mail  met de vraag of ze hierbij aan willen sluiten of niet.

Donderdagmiddag 6 februari 2025 van 13.00 tot 16.00 uur is er een arrangeerbijeenkomst voor groep 2 (23-24) scholen én hun orthopedagogen.

Verder is er over vouchers gesproken tijdens de bijeenkomst. Een voucher geeft scholen éénmalig de mogelijkheid om in de (twee) jaren na afronding van hun coachtraject nog één keer een coachmoment aan te vragen. Dit kan ook meespelen bij het bepalen of scholen naar de borgingsfase kunnen in het zelf arrangeren. Scholen die hier belangstelling voor hebben kunnen zich melden bij Jintie.

Als laatste is een eventuele wisseling van ib’er aan de orde geweest. Mocht er maatwerk nodig zijn omdat er een nieuwe ib’er is begonnen dan horen we dat graag. Ook dat kan via Jintie worden aangegeven.