In januari 2022 is besloten tot financiële medeverantwoordelijkheid (FMV) bij verwijzing naar het SBO en SO-gedrag. In 2022 en 2023 hebben we onze scholen via de netwerkbijeenkomsten en verschillende nieuwsberichten over de achtergronden en het proces van FMV geïnformeerd.

Het is belangrijk dat onze scholen scherp hebben, wat we met elkaar over FMV hebben afgesproken. Daarom hebben we de inhoud van de verschillende nieuwsberichten verwerkt in een notitie. Deze notitie kan op basis van ervaringen tijdens de huidige ondersteuningsplanperiode aangevuld worden.

De teldatum van 1 februari 2024 is bepalend voor het aantal leerlingen dat onder de regeling FMV valt. Voor een goede uitvoering van de regeling is afstemming tussen elke school en de bureauorganisatie belangrijk. De volgende momenten zijn de komende maanden van belang.

  1. In februari brengt de bureauorganisatie per school het aantal leerlingen dat onder de FMV valt, in kaart.
  2. In maart, uiterlijk in week 12, ontvangen de scholen een overzicht met leerlingen die onder de regeling FMV vallen.
  3. In week 13 reageren de scholen of dit overzicht volgens hun gegevens juist is.
  4. Voor de meivakantie ontvangen de scholen het definitieve overzicht.

Door met elkaar deze planning te bewaken kunnen we ervoor zorgen dat de gegevens op tijd en correct in de begroting 2025 verwerkt kunnen worden.