Enige tijd geleden hebben we jullie een concept-jaarplanning gemaild met daarbij de vraag of jullie nog input en/of reacties hadden. Die reacties hebben we zo goed mogelijk verwerkt.

Omdat we merken dat scholen in oktober starten met de begroting voor 2024 willen we als Berséba daar graag bij aansluiten. Daarom willen we in week 38 op donderdag 21 september een overleg plannen rondom de begroting van Berséba. Tijdens dit overleg hopen we dan al het een en ander te kunnen vertellen over:

  • de begroting van Berséba landelijk
  • de begroting van regio Noordoost
  • de vaste voet per school
  • de bekostiging per leerling
  • de mogelijke variabelen die er nog zijn

Dit zal een digitaal overleg zijn. Na de zomervakantie gaan we jullie hier verder over informeren.

We hebben dus nu de jaarplanning definitief gemaakt en op de website gezet. Deze is hier te vinden.