We zijn blij te kunnen melden, dat Jan Boer is benoemd als regiomanager voor onze regio. Jan begon zijn onderwijsloopbaan op de Polyanderschool in Dordrecht en maakte daarna de overstap naar Den Haag. Daar is hij directeur geweest op twee basisscholen die in beide gevallen zijn gegroeid tot grote scholen. Deze scholen zijn aangesloten bij het regionale samenwerkingsverband. In de grootstedelijke omgeving wonen veel kinderen met bijzondere ondersteuningsbehoeften. Als pleegvader kent Jan de jeugdzorg van nabij. Deze kennis en ervaringen hoopt Jan in te zetten als regiomanager.

Na de zomervakantie richten we ons eerst op een optimale verdeling van de werkzaamheden tussen Baukelien, Jan en Ton. Daarbij verdelen we ook de scholen en de jeugdhulpregio’s naar rato van de benoemingsomvangen. Jan gaat aan de slag voor 1,0 fte. Uiteraard zullen we hierover zo spoedig mogelijk informeren

We zien uit naar een goede samenwerking met Jan en hopen dat hij spoedig zijn plekje vindt in ons team en onze regio.