Het Jex-experiment, wat we sinds begin 2020 draaien, stopt aan het einde van dit schooljaar. De bestuurders van Calvijn College, Colon en Coöperatie ZWN zijn van mening dat primair- en voortgezet onderwijs samen verantwoordelijk zijn voor een goede doorgaande ontwikkelingslijn voor hoogbegaafde kinderen in de bovenbouw basisschool en onderbouw voortgezet onderwijs.  We gaan samen werken aan een duurzame doorgaande lijn.

We hebben van het Jex-experiment veel geleerd. Deze kennis en ervaringen willen we gebruiken bij het ontwikkelen van een definitieve voorziening voor hoogbegaafde kinderen met extra ondersteuningsbehoefte.  We zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat we voldoende tijd moeten nemen om een goede voorziening op te zetten. Daarnaast willen we de verzamelde kennis en ervaring overdragen aan de betrokkenen in het basis- en voortgezet onderwijs. Zie ook het onderzoeksverslag en aanbevelingen over Jex.

Op dit moment zijn we bezig met het inrichten van een werkgroep, bestaande uit zowel PO als VO mensen. Doel is om tot de opzet en inrichting van een voorziening te komen voor hoogbegaafde leerlingen van bovenbouw PO en onderbouw VO. Deze voorziening moet beschikbaar zijn vanaf schooljaar 2024-2025. We gaan de komende maanden ook na of we in schooljaar 2023-2024 een overbrugging kunnen bieden voor hoogbegaafde kinderen die extra ondersteuning via Jex nodig hebben. Nadere informatie volgt.