We werken aan een overbruggingsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. We willen dit voor de meivakantie concreet maken. We houden interne begeleiders en talentcoaches op de hoogte!

Verdieping:

Jex heeft zich in de afgelopen jaren bewezen een belangrijke schakel te zijn voor hoogbegaafde leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Het aanbod van Jex geeft het duwtje in de rug tot een doorgaande ontwikkelingslijn voor genoemde kinderen. Eerder hebben we aangegeven te gaan werken aan een nieuw aanbod voor hoogbegaafde leerlingen. Ons streven is dit vanaf september 2024 gereed te hebben. Van zowel scholen als ouders krijgen we de vraag om ook in het komende schooljaar de doelgroep niet te vergeten. Tevens is onze conclusie dat er op enkele onderdelen nog nader onderzoek nodig is om de juiste input te verzamelen voor een uitgebalanceerd aanbod. We hebben daarom besloten een overbruggingsjaar in 23-24 te organiseren. We willen voor (een beperkte groep) leerlingen van groep 8 een aangepast aanbod doen. Via de interne begeleiders en talentcoaches zullen we communiceren wat de mogelijkheden zijn.