In het schooljaar 2017-2018 zijn wij begonnen met Goed Gedrag (Internationaal heet dit PBS (Positive Behaviour Support). Dit is een verandertraject binnen de hele school, waarbij wordt ingestoken op het gedrag van zowel kinderen, als leerkrachten, als ouders.  Uitgangspunt bij Goed Gedrag is dat gedrag wordt aangeleerd. Door het uitspreken van gedragsverwachtingen leren kinderen hoe ze zich horen te gedragen. Deze gedragsverwachtingen gelden schoolbreed. Het gedrag van kinderen verbetert. Het aantal incidenten neemt af. We monitoren hoe vaak een incident gebeurt en we kijken wat de achterliggende oorzaak is van het gedrag. Zo kunnen we kinderen gericht helpen om gewenst gedrag te vertonen. Het heeft effect, doordat alle leerkrachten met dit systeem werken en de kinderen dit al vanaf groep 1 krijgen aangeboden. Het verandert de hele schoolcultuur.