Door hun beperkingen begrijpen de leerlingen vaak niet wat er verkeerd is aan hun gedrag, ook niet na uitleg. Verder begrijpen ze vaak niet waarom ze straf krijgen, daarom werken we met het model Triple-C.

De groepsleiding bouwt samen aan een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie met de leerlingen. Op basis van die relatie bieden we hen kansen en uitdagingen, geven we hen taken, verantwoordelijkheden en ruimte voor eigen initiatief. Daardoor zien we mooie dingen gebeuren, het probleemgedrag verdwijnt vaak naar de achtergrond.