Informatie

De Prins Mauritsschool werkt al jaren aan het zoveel mogelijk op maat bedienen van hoogbegaafde leerlingen.

 • De regie ligt in eerste instantie bij de leerkracht die per hoog- of meerbegaafde leerling in ParnaSsys een beknopt totaaloverzicht beschrijft welk aanbod nodig is. Dit aanbod kan zijn buiten de klas (Plusklas, Russische les, individuele begeleiding etc) of binnen de klas (verrijkingsopdrachten, extra uitdagende programma’s). De specialist HB en intern begeleider denken mee op grond van de input vanuit de leerkracht. Als alle neuzen dezelfde kant op staan wordt met ouders gecommuniceerd over het aanbod.
 • De plusklas is geen vaste plek voor het gehele jaar voor iedere HB leerling, maar wordt gezien als een tijdelijk mogelijk onderdeel van het aanbod per leerling.
 • Het accent in de plusklas ligt op de sociaal emotionele ontwikkeling en executieve functies. De extra cognitieve uitdaging wordt voornamelijk in de klas geboden.
 • Teambreed zijn afspraken bekend en tools beschikbaar om de reguliere lessen “HB proof” te maken, o.a. het stellen van hogere-denkorde vragen.

Betrokken bij dit project

Directie,specialist HB, intern begeleiders, groepsleerkrachten.

Borging

Afspraken en werkwijze rondom HB zijn vastgelegd in een document:

 • Er is structureel overleg met ouders van HB leerlingen bij de start van het schooljaar over het aanbod en de werkwijze
 • HB leerlingen worden structureel besproken na iedere toetsronde door groepsleerkrachten, IB en HB specialisten
 • HB staat jaarlijks diverse keren op de agenda van studiedagen en bouwvergaderingen
 • Aandacht voor HB is vast onderdeel op de kijkwijzer bij lesobservaties
 • Aandacht voor HB is vast onderdeel in de gesprekkencyclus met personeel

Mogelijkheden om informatie te delen

 • Collega’s mogen bellen.
 • Collega’s mogen langs komen.
 • We willen per mail informatie geven.

Prins Mauritsschool

Veel ervaring met het werken met de methode ‘Talent-Vaardig’ en de methode ‘Zijnslijk’ voor kinderen met een ontwikkelvoorsprong. Veel ervaring met het werken met de methode ‘Talent-Vaardig’ en de methode ‘Zijnslijk’ voor kinderen met een ontwikkelvoorsprong. Veel ervaring met het werken met de methode ‘Talent-Vaardig’ en de methode ‘Zijnslijk’ voor kinderen. Veel ervaring met het werken met de methode ‘Talent-Vaardig’ en de methode ‘Zijnslijk’ voor kinderen.

School voorbeeld (koptekst 2)

Met een tekstje

Subkopje

Die ook wat info geeft

Meedenken over Voorbeeld pagina?

Laat hieronder uw reactie achter!

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.