Zo’n 80 intern begeleiders gingen met elkaar in gesprek over casus ‘Jayden’, onder leiding van Patrick Bakker van de Gouwe Academie tijdens de twee netwerkbijeenkomsten. De casus gebruikt Patrick om samen na te denken over goed onderwijs en het gebruik van het nieuwe Ontwikkelingsperspectief. Meestal is er een grote hoeveelheid informatie beschikbaar over een kind. Informatie van bijvoorbeeld een vriend, een moeder, een ambulant begeleider en een meester. Aan de hand van de casus spreken we met elkaar over do’s en don’ts bij het maken van een OP. Het belangrijkste is om te luisteren, veel vragen te stellen en vooral op zoek te gaan naar patronen. Welke ontwikkelingsbehoeften zien we, welke stimulerende en belemmerende factoren komen naar voren en hoe omschrijven we het integratief kindbeeld zo concreet mogelijk? Want hoe concreter het plan beschreven is, hoe meer rendement er vaak behaald wordt.

Op deze manier maak je als intern begeleider écht verschil voor kinderen, ouders en leerkrachten. Zo werken we samen aan ontwikkeling van kinderen, met perspectief. 

Ga de komende periode vooral verder aan de slag met het nieuwe Ontwikkelingsperspectief in ParnasSys.

We zien je graag op de bijeenkomsten in het nieuwe jaar, op 8 februari (13.00-15.30 uur) en op 16 april (09.30-12.00 uur) om verder ervaringen te delen en van elkaar te leren.