Elk samenwerkingsverband heeft in het verleden zelf de basisondersteuning vastgesteld. Van scholen wordt verwacht dat hun ondersteuningsaanbod hieraan voldoet. Op dit moment werken de Algemene Onderwijsbond en de organisatie Ouders & Onderwijs op verzoek van het Ministerie van OCW aan een voorstel voor een landelijke norm voor basisondersteuning. Deze landelijke norm maakt duidelijk welke basisondersteuning iedere school moet kunnen bieden aan elke leerling. Een landelijke norm vermindert regionale verschillen en geeft duidelijkheid aan leraren, leerlingen en ouders over wat zij van een school kunnen verwachten. 
Naar verwachting wordt de landelijke norm voor basisondersteuning in het najaar van 2024 opgeleverd. Vervolgens zal deze in wetgeving worden vastgelegd.

Het is belangrijk om helder te krijgen welke basisondersteuning elke leerling zou moeten ontvangen en welke ondersteuning scholen op dit moment al bieden. Daarbij is jouw hulp nodig! Je kunt je bijdrage leveren door de enquête in te vullen. Deze enquête wordt uitgevoerd door KBA Nijmegen, Expertisecentrum Nederlands en P2 in samenwerking met de Algemene Onderwijsbond en Ouders & Onderwijs.

Invullen kan tot en met 30 juni 2024. Bij voorbaat dank voor je medewerking!