Onder verantwoordelijkheid van Driestar educatief is het lectoraat Herbergzaam Onderwijs in september jl. van start gegaan. Berséba participeert in dit lectoraat.

Naast Berséba participeren ook RefSVO, Hoornbeeck College, KOC, VBSO en VGS in dit lectoraat. Er is nog geen lector benoemd, maar de kenniskring van het lectoraat is al wel actief. Namens Berséba (samen met SO-Randstad) neemt Matthea Kok deel aan deze kenniskring.

In de eerste lectoraatspecial is meer informatie over het lectoraat te vinden, o.a. op welke thematieken het lectoraat zich in eerste instantie richt.