Op 31 januari heeft er voor het eerst na lange tijd weer een netwerkbijeenkomst HB plaatsgevonden. Hierbij waren ongeveer 28 personen aanwezig. Erwin Dekker en Femke Petersen van de Agnietenschool uit Elburg hebben een presentatie gehouden over het onderwerp ‘De wereld van het voltijd HB-onderwijs’. Daarbij is duidelijk aangegeven wanneer HB leerlingen aangewezen zijn op een voltijds HB-voorziening en welke ondersteuning vanuit het reguliere basisonderwijs geboden kan worden om deze leerlingen optimaal te begeleiden., zoals het leren omgaan met falen, leren doorzetten, eisen stellen aan het werk en het gevoel om terug te kunnen vallen op een leerkracht die hem/haar begrijpt. Extra uitleg over waarom iets nodig is en welke (denk)processen van invloed zijn op het schoolse functioneren is daarbij van groot belang. Plaatsing in het voltijds HB onderwijs is dan lang niet altijd noodzakelijk.  Zie verder bijgevoegde afbeelding.