Op 7 april jl. hebben we de scholen via een nieuwsbericht geïnformeerd over het nieuwe Ontwikkelingsperspectief (OP) in ParnasSys. In dit nieuwsbericht vermeldden we, dat we in gesprek zijn met ParnasSys over een aantal zaken rondom dit nieuwe OP. We geven graag een update van de ontwikkelingen.

Zoals eerder gecommuniceerd is, adviseert Berséba het gebruik van het nieuwe OP in ParnasSys. Voor de loketten is eenduidigheid in aanlevering van dossiers heel fijn. Dit levert tijdbesparing op. Omdat we met veel leerlingen instappen en meerdere producten collectief afnemen, ontvangen we een korting.

Inhoudelijke informatie
ParnasSys publiceert regelmatig berichten over de vorderingen van het nieuwe OP. Om scholen goed te informeren over het nieuwe OP zijn door ParnasSys enkele video’s gemaakt, zoals De vijf voordelen van het nieuwe OPP en Ondersteuningsbehoeften op één centrale plek. Ook op de website van ParnasSys kun je meer informatie vinden. Er staat nog een aantal verbeteringen op stapel. Die kun je lezen in deze presentatie.

Het nieuwe OP wordt steeds doorontwikkeld. Daarbij zijn gebruikerservaringen van grote waarde. Berséba wil graag een meedenkgroep samenstellen. Deze groep zal periodiek overleggen met ParnasSys over de ervaringen met en de wensen voor het OP.

Tijdpad en afspraken
Er zijn scholen die het nieuwe OP in ParnasSys zelf al hadden gekocht. Met ParnasSys hebben we afspraken gemaakt over het crediteren van reeds betaalde facturen. ParnasSys heeft toegezegd dat deze facturen per 1 juni 2023 worden gecrediteerd. De betreffende scholen worden door ParnasSys geïnformeerd.
Zo snel mogelijk en uiterlijk op 1 juli 2023 krijgen alle Berséba-scholen toegang tot OP nieuw. Tot uiterlijk 31 juli 2024 blijft voor Bersébascholen het oude OP beschikbaar. Laat je niet in de war brengen door de algemene nieuwsberichten van ParnasSys. Daarin staat dat het oude OP na 31 juli 2023 niet meer (in Word) beschikbaar is.
De scholen worden door ParnasSys op basis van hun BRIN-nummer als Berséba-school aangemerkt. Dus ook als een school onder een groot bestuur valt en een deel van de scholen bij een ander SWV hoort wordt deze school als Berséba-school behandeld.

Implementatie
Om het nieuwe OP zo effectief mogelijk te gebruiken moet het OP in ParnasSys technisch goed ingericht zijn. Met de Gouwe Academie is een implementatieplan gemaakt met in elke regio tenminste twee bijeenkomsten en indien gewenst nog twee aanvullende bijeenkomsten. We adviseren alle IB-ers dringend om in elk geval de eerste twee bijeenkomsten te volgen. De regiomanagers zullen de data van hun regio communiceren met de scholen.