Met enige trots presenteren we onze nieuwe huisstijl, het nieuwe logo en de vernieuwde website. Vanaf heden zult u het nieuwe logo en de nieuwe huisstijl steeds vaker langs zien komen. Het oude logo en de oude huisstijl zullen in de komende tijd verdwijnen.

Waarom een nieuwe huisstijl?
In 2021 hebben wij onze kernwaarden geformuleerd: samen – gedreven – barmhartig. Toen is besloten om deze kernwaarden meer zichtbaar te laten zijn in de huisstijl en in het logo. Treffend en Co heeft hierin met ons meegedacht. Het resultaat is een doorontwikkeling van het logo en het vernieuwen van onze huisstijl.
In het nieuwe logo zijn het kruispunt van wegen en de zeven bronnen nog steeds duidelijk zichtbaar. De vorm van het logo is strakker dan het oude logo en er zijn vier kleuren toegepast i.p.v. zeven. Het logo heeft de vorm van een kei, waarbij de drie punten harmoniëren met de kernwaarden: samen, gedreven en barmhartig. De vorm van de kei is herkenbaar in de website en de huisstijl. Het woordmerk naast het logo is uitgevoerd in een robuuster lettertype. Voor de grafische weergave, zie dit document.

Daarna is de website aangepakt. Deze is compleet gewijzigd ten opzichte van de vorige website. We richten ons op informatievoorziening voor scholen, ouders, gemeenten en andere samenwerkingspartners. De website biedt zowel landelijk als regionale informatie over actuele zaken. Daarnaast vindt u informatie over het beleid van Berséba en de ondersteuning die binnen Berséba geboden wordt. Via onze site kunnen ouders ook terecht bij het ouder- en jeugdsteunpunt, om daar informatie te vinden of hun ervaringen te delen.

We nodigen u van harte uit om nader kennis te maken met onze website. De website is nog in ontwikkeling, dus we staan open voor alle opmerkingen en verbeterpunten.