We zijn blij te kunnen melden dat op D.V. 1 februari 2024 Hendri Last zal gaan starten als nieuwe regiomanager. Op dit moment zijn we druk bezig om te komen tot afstemming en overdracht tussen Ronald en Hendri. Hendri is geen onbekende in de regio, maar zal zich hieronder voorstellen:

Nu ik per D.V. 1 februari aan de slag hoop te gaan als regiomanager in de regio Noordoost is mij gevraagd een kort stukje te schrijven om mezelf voor te stellen.

Mijn naam is Hendri Last, getrouwd met Jacomien en vader van 5 kinderen in de leeftijd van 2 tot 15 jaar. Mijn wieg stond in Genemuiden, waar ik ook ben opgegroeid. Na de middelbare school volgde ik de PABO in Gouda. Ik startte in 2001 als meester op de Eben-Haezerschool in Elspeet. Na verloop van tijd werd ik in Elspeet benoemd als schoolleider. Ondertussen woonde ik in Rijssen en daar kwam in 2011 een functie als bovenschools manager vrij. Later werd de rol veranderd in die van algemeen directeur. Ik heb de afgelopen jaren (evenals in Elspeet) met veel voldoening en plezier mijn werk mogen doen. Wat meer vanuit de bestuurlijke en organisatorische rol mocht ik dienstbaar zijn aan het onderwijs op de vijf Rijssense basisscholen.

Na een dienstverband van 12,5 jaar begon ik de afgelopen tijd wat om me heen te kijken. De functie van regiomanager sprak me een aantal jaren terug ook aan. Toen was ik nog niet zover om daadwerkelijk een stap te zetten. Nu de vacature opnieuw openstond trok het opnieuw en mocht ik na mijn sollicitatie en de daarop volgende gesprekken daadwerkelijk benoemd worden.

Ik zie er naar uit om met ingang van februari te starten en jullie als collega’s te ontmoeten. Veel thema’s en onderwerpen zijn mede vanuit mijn tijd in de RC bekend. De regio is ook voor mij ook niet nieuw. Mijn rol daarin is wel nieuw en het zal even tijd kosten om mijn weg daarin te vinden. Tegelijk denk ik dat we juist door samen te werken en de verbinding te zoeken elkaar tot steun kunnen zijn om het beste voor onze leerlingen te zoeken.

Graag ga ik aan de slag vanuit wat ons verbindt, namelijk onderwijs geven en verzorgen voor alle leerlingen in onze regio. Wat een zegen dat we dat als samenwerkingsverband Berséba op grond van Gods Woord mogen doen. 

We hopen binnen afzienbare tijd nader kennis met elkaar te maken. En mocht je nu al vragen hebben… Mijn mailadres is al actief. h.last@berseba.nl