Per 1 april 2023 zal Krijnie Schaap starten als zorgmakelaar in de regio Noordoost.

Krijnie werkt nu nog voor het KOC als orthopedagoog en GZ-psycholoog. Daarnaast is Krijnie al (schaduw-)zorgmakelaar in de regio Midden. Het werk als zorgmakelaar is haar dus niet vreemd! Zij zal in regio Noordoost naast Johanna Hoogendoorn de taken van zorgmakelaar op zich nemen.

Krijnie zal voor 0,4 fte werkzaam zijn in de regio Noordoost en voor 0,2 fte in de regio Midden.