Donderdag 28 september werd de eerste landelijke studiedag gehouden voor de auditteams uit de vier regio’s. Deze dag werden we meegenomen door Jos van der Pluijm.

Als eerste maakten we kennis met elkaar. Daarna werd ons nieuwe draaiboek doorgenomen die gebruikt wordt bij een audit. We spraken wat langer met elkaar door over het doel. Het doel van de audit is een ‘foto’ maken van de school in relatie tot de afspraken van Berséba door documenten te analyseren, gesprekken te voeren en te observeren. De foto’s van de scholen worden uiteindelijk in de regio gestapeld zodat we een overkoepelend beeld krijgen van de kwaliteit van de ondersteuning in onze regio. Samen met onder andere een analyse van de kengetallen, inspectieverslagen van de scholen en evaluaties van Het Loket vormt dit voor een groot deel de kwaliteitsmonitoring van ons samenwerkingsverband.

Vanuit regio Midden zijn we blij dat we twee nieuwe auditers hebben kunnen benoemen, namelijk Ellen van Pelt en Renske van Dam. Ellen is werkzaam als zorgmakelaar in regio Randstad en Renske werkt als AB-er in regio midden. We wensen hen een goede tijd toe op de scholen en mooie ontmoetingen. Op een later moment maken we kennis met het hele auditteam.