De ondersteuning op onze scholen bestaat uit basisondersteuning en extra ondersteuning. Om deze ondersteuning te realiseren werkt de school samen met de Brede Ambulante Dienst en het gespecialiseerd onderwijs. Bij de toewijzing van extra ondersteuning speelt het Loket een belangrijke rol, mede om verzuim en thuiszitten te voorkomen. Onderwijs en zorg werken samen om de ondersteuning vorm te geven.

De ondersteuning is handelingsgericht. Enkele kenmerken hiervan zijn dat we

  • uitgaan van de ondersteuningsbehoeften van de leerling;
  • afstemmen op de mogelijkheden van het kind, de groep en de ouders;
  • samenwerken met alle betrokkenen;
  • doelgericht werken aan hoge én bij de leerling passende, haalbare doelen.