Elke regio heeft een eigen brede ambulante dienst. Deze diensten hebben een eigen website:

De loketten van de regio’s kennen arrangementen met ambulante begeleiding toe. Voor meer informatie over arrangementen, zie de pagina Het Loket.