Extra ondersteuning overstijgt de basisondersteuning. De scholen ontvangen jaarlijks middelen om deze extra ondersteuning vorm te geven. Daarnaast kan de school een arrangement bij het Loket aanvragen.
Een arrangement bestaat uit ambulante begeleiding door de Brede Ambulante Dienst, al dan niet aangevuld met een budget om inzet van extra personeel in de school mogelijk te maken. Voor leerlingen die extra ondersteuning ontvangen, stelt de school een ontwikkelperspectief op en voert hierover op overeenstemming gericht overleg met de ouders.

De inhoudelijke informatie en documenten die gebruikt moeten worden, staan onder Het Loket.