Het Gespecialiseerd Onderwijs bestaat uit scholen voor Speciaal Basisonderwijs (SBO) en Speciaal Onderwijs (SO). Deze scholen zijn van grote waarde voor het realiseren en het doorontwikkelen van het dekkend netwerk binnen het samenwerkingsverband.

Het betreft de volgende scholen:

Regio Noordoost:

Eliëzer-en Obadjaschool te Zwolle

Regio Midden:

Rehoboth Onderwijs en Zorg te Barneveld en Ochten

Regio Randstad:

Ds. N.H. Beversluisschool voor SBO te Gouda
De Wijngaard voor SBO te Barendrecht
De Akker voor SBO te Sliedrecht en Werkendam
Samuelschool voor SO te Gouda
De Rank voor SO te Barendrecht en Sliedrecht

Regio Zeeland:

Samuelschool voor SBO
Eben-Haëzerschool voor SO ZML en Cluster 4 te Kapelle