Berséba moet elke drie maanden de Onderwijsinspectie informeren over thuiszitters. Daarom vraagt Berséba elke kwartaal de thuiszitters van de aangesloten scholen op. Ook de leerlingen die niet in staat zijn om het onderwijs volledig te volgen, moet de school melden aan het SWV. Deze leerlingen lopen namelijk het risico om thuiszitters te worden. In de achterliggende jaren is steeds meer zicht gekomen op de leerlingen die verzuimen en thuiszitten.

Rondom de uitvraag van thuiszitters heeft Berseba een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.

Onderschrijding onderwijstijd

Vanaf 1 augustus 2018 mogen leerlingen van het (speciaal) basisonderwijs onder voorwaarden de onderwijstijd onderschrijden om hierdoor meer maatwerk te realiseren. Meer informatie hierover staat hieronder bij de documenten. Voor onderschrijding van de onderwijstijd moet een aanvraag worden ingediend bij de Onderwijsinspectie. Informatie over zo’n aanvraag is hier te vinden.

Berséba heeft de informatie verwerkt in een Presentatie onderschrijding onderwijstijd en thuiszitters die stap voor stap ingaat op deze materie. Deze informatie in Handleiding verzuim en thuiszitten is helpend bij het invullen van de driemaandelijkse format die de scholen aan Berséba moeten sturen.