Berséba moet elke drie maanden de Onderwijsinspectie informeren over thuiszitters. Daarom vraagt Berséba elke kwartaal de thuiszitters van de aangesloten scholen op. Ook de leerlingen die niet in staat zijn om het onderwijs volledig te volgen, moet de school melden aan het SWV. Deze leerlingen lopen namelijk het risico om thuiszitters te worden. In de achterliggende jaren is steeds meer zicht gekomen op de leerlingen die verzuimen en thuiszitten.

Rondom de uitvraag van thuiszitters heeft Berséba een lijst met veelgestelde vragen opgesteld.

Verzuim

Elk kwartaal vraagt Berséba bij de scholen leerlingen op die om wat voor reden dan ook verzuimen. Verzuimende leerlingen vallen in verschillende categorieën. De verschillende categorieën staan in een stroomschema vermeld. In dit stroomschema staat ook welke aandachtspunten bij de betreffende categorie van belang zijn.

Thuiszitters

Van alle verzuimers geeft het samenwerkingsverband de categorie thuiszitters door. Dit doet Berseba aan de hand van initialen. Berséba geeft dus niet de volledige naam door.  Als er sprake is van een thuiszitter verwacht Berséba van de scholen dat er direct contact is met Berséba om te verkennen op welke wijze thuiszitten van de leerling beëindigd kan worden.

Afwijken van onderwijstijd

Leerlingen in het onderwijs mogen onder voorwaarden de onderwijstijd onderschrijden. Meer informatie hierover is te vinden in onderstaande documenten. Voor het afwijken van de onderwijstijd moet een aanvraag worden ingediend bij de Onderwijsinspectie. Informatie over zo’n aanvraag is hier te vinden.

Berséba heeft de informatie verwerkt in een Presentatie afwijken onderwijstijd en thuiszitters die stap voor stap ingaat op deze materie. Deze informatie in Handleiding verzuim en thuiszitten is helpend bij het invullen van de driemaandelijkse format die de scholen aan Berséba moeten sturen.