In de achterliggende periode is tijdens netwerkbijeenkomsten intensief met de scholen gesproken over het nieuwe ondersteuningsplan. In december is het ondersteuningsplan voorlopig vastgesteld. Het plan is op de website te vinden. De Ondersteuningsplanraad heeft ingestemd met deze versie. De regiomanagers bespreken deze versie momenteel met de gemeenten in het Op Overeenstemming Gericht Overleg (OOGO). De verwachting is, dat deze overleggen positief zullen verlopen en dat eind maart het ondersteuningsplan definitief zal zijn. Vervolgens wordt het plan voor definitieve goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht. Daarmee komt een eind aan een intensief traject, waarin we met elkaar richting hebben bepaald voor de komende beleidsperiode. En nu: van beleid naar praktijk!