Graag praten we jullie bij over de ontwikkelingen bij het Dienstencentrum in relatie tot ons SWV.

Nieuwe AB-er voor HB

We zien de aanvragen voor HB-arrangementen groeien. Daarom hebben we Arja Kerpel bereid gevonden om als AB-er met HB-specialisatie binnen ons team te komen. Samen met Clarise hebben we nu twee experts om jullie te begeleiden!

Arrangement passende perspectieven/cognitief arrangement

Tijdens de laatste regiobijeenkomst is er gesproken over het arrangement passende perspectieven en over een cognitief arrangement. Tijdens de bijeenkomst ontstond hierdoor wat ruis. Daarom zijn wij (Peter Bronkhorst en Ronald Post) bij elkaar gaan zitten om te komen tot een helder arrangement.

Berseba heeft landelijk een cognitief arrangement wat scholen aan kunnen vragen. Criteria hiervoor zijn:

  • Syndroom van Down
  • IQ lager dan 60.
  • IQ tussen 60 en 70, en documentatie waaruit blijkt dat er sprake is van comorbiditeit, zoals een zeer geringe zelfredzaamheid of sociale redzaamheid, een ernstig tekort in taakgedrag ten opzichte van wat op grond van de ontwikkelleeftijd verwacht mag worden of een bijkomende psychische of psychiatrische beperking;
  • IQ tussen 60 en 70 en een didactische achterstand op 2 of meer hoofdvakken van minstens 12 maanden, ondanks een half jaar gerichte hulp.

Dit komt grotendeels overeen met het arrangement passende perspectieven. Deze richt zich op leerlingen die op rekenen en taal niet het 1F niveau niet halen. Dit kan verschillende redenen hebben maar het grootste deel staat al beschreven in het landelijke arrangement.

In het arrangement passende perspectieven staat beschreven dat er hulp geboden kan worden bij het opstellen van een OPP en een juiste keuze gemaakt kan worden voor het uitstroomprofiel. Dit kan een route zijn, maar veel scholen maken ook al gebruik van de inzet van de orthopedagoog die aansluit bij het SOT.

Om verwarring te voorkomen hebben we het volgende afgesproken:

  • Scholen kunnen een cognitief arrangement aanvragen bij het loket.
  • Scholen kunnen gebruik maken van het SOT voor een OPP en uitstroomprofiel.
  • Scholen kunnen gebruik maken van een passend aanbod van het dienstencentrum op contractbasis. Dit gaat dan buiten het loket om en is voor rekening van de school.