Al enige tijd staat het aanbod voor (hoog)begaafde leerlingen prominent op de agenda van samenwerkingsverbanden. Dit geldt ook voor Berséba. Dankzij een subsidie in de periode 2019-2023 heeft Berséba samen met de scholen flinke stappen gezet in de kwaliteit van het onderwijs voor deze leerlingen.

Het Ministerie stelt nu opnieuw een subsidie voor (hoog)begaafdheid beschikbaar. Berséba heeft op 29 september jl. de aanvraag voor deze nieuwe subsidie ingediend. Deze aanvraag bestaat uit een activiteitenplan en een begroting. De begroting bestaat voor 50% uit de subsidiemiddelen en voor 50% uit middelen van het samenwerkingsverband. Deze cofinanciering is een vereiste bij de subsidieregeling. De aanvraag is niet al te specifiek geformuleerd. Zodra de subsidie is toegekend, zal in de regio het gesprek worden gevoerd welke concrete activiteiten per regio passend zijn.