Inmiddels hebben we als IB-ers in twee sessies (20 en 28 september) een basis gelegd voor de invoering van het nieuwe model ontwikkelperspectiefplan van Parnassys. Naast een aantal nieuwe elementen is het goed om te constateren dat de werkwijze goed aansluit bij de eerdere OP-ontwikkelingen die we in onze regio vanaf 2020 ingevoerd hebben.

Scholen kunnen naar eigen inzicht bepalen of verdiepende en school specifieke interventies nodig zijn. Dat lijkt zeker van toepassing voor enkele scholen die de genoemde september-bijeenkomsten gemist hebben.

We verwijzen naar de documenten die via de mail naar de IB-ers is verstuurd.

Overigens is het aloude OP voor de Berséba-scholen nog gedurende het schooljaar 2023-2024 beschikbaar.