Ieder samenwerkingsverband voor passend onderwijs moet een ouder- en jeugdsteunpunt hebben.

Het ouder- en jeugdsteunpunt heeft een drievoudig doel:

  1. Ouders informeren over passend onderwijs
    Het Ministerie van OCW geeft in deze brochure antwoord op vragen van ouders over passend onderwijs.
  2. Signaleren wat ouders ervaren bij de ondersteuning aan hun kind
    Berséba heeft een vertelpunt ingericht via de online-omgeving van Vertellis?!. In deze digitale omgeving kunnen ouders en andere betrokkenen anoniem hun ervaringen delen. Dit biedt ons de kans om relevante feedback te krijgen op onze handelwijze. We gebruiken deze gegevens voor de ontwikkeling van ons beleid.
  3. Het ondersteunen van ouders bij vragen rond passend onderwijs.

Berséba heeft dit steunpunt geïntegreerd in de website, onder de hoofdcategorie Voor ouders.

Wij roepen onze scholen op om Vertellis?! onder de aandacht van ouders en leerkrachten te brengen, zodat zij hun ervaringen kunnen delen.