Elk samenwerkingsverband is verplicht een ouder- en jeugdsteunpunt in te richten. Dit steunpunt is op de website te vinden. Het ouder- en jeugdsteunpunt moet de ouders informeren over passend onderwijs, ouders ondersteunen bij vragen rondom passend onderwijs en signaleren wat ouders ervaren bij de ondersteuning die kinderen krijgen. Voor dit laatste is een digitaal vertelpunt ingericht. In het eerste kwartaal van 2023 informeren de regiomanagers de scholen uitgebreid over dit ouder- en jeugdsteunpunt.