Het ondersteuningsplan (OSP) is het beleidsplan van het samenwerkingsverband. Het wordt opgesteld in nauwe samenwerking met alle aangesloten scholen.
Momenteel geldt nog het OSP van 2018-2022. In 2020 is het proces voor het opstellen van een nieuw OSP gestart. Vanwege de coronapandemie is dit proces vertraagd en is het huidige OSP met een jaar verlengd.
Het nieuwe OSP is inmiddels in concept beschikbaar. Het wordt naar verwachting in april 2023 vastgesteld.

Het ondersteuningsbeleid van de scholen is gebaseerd op het OSP. In het schoolplan beschrijven de scholen hun beleidsvoornemens betreffende het borgen, verdiepen en verbreden van hun ondersteuningsmogelijkheden. Scholen beschrijven hun ondersteuningsmogelijkheden in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP).