Het ondersteuningsplan (OSP) is het beleidsplan van het samenwerkingsverband. Het wordt opgesteld in nauwe samenwerking met alle aangesloten scholen.

Het ondersteuningsbeleid van de scholen is gebaseerd op het OSP. In het schoolplan beschrijven de scholen hun beleidsvoornemens betreffende het borgen, verdiepen en verbreden van hun ondersteuningsmogelijkheden. Scholen beschrijven hun ondersteuningsmogelijkheden in hun schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Het huidige OSP loopt van 1 augustus 2023 tot en met 31 juli 2027. Bij dit nieuwe OSP is ook een poster gemaakt. Deze is aanwezig op iedere aangesloten school.