De kernwaarden samen-gedreven-barmhartig geven ons als medewerkers richting in allerlei keuzes en vraagstukken en bepalen ons gedrag en handelen om dichter bij de bedoeling van Berséba te komen.

Samen

Waarom deze kernwaarde voor Berseba?

 • Berseba is een samenwerkingsverband. Samen met de 170 scholen werken we aan onze opdracht.
 • Deze opdracht vereist een samenspel, vereist een gezamenlijk ervaren verantwoordelijkheid.

Wat betekent deze kernwaarde voor het handelen van medewerkers van Berséba?

 • Ik ben coöperatief en collegiaal aan het werk;
 • Ik zoek merkbaar naar cohesie;
 • Ik zoek en leg actief verbindingen;
 • Ik ben dienstbaar aan de scholen;

Bevlogen

Waarom deze kernwaarde voor Berseba?

 • Onze opdracht vraagt om bevlogenheid van de medewerkers. Juist omdat we aan willen sluiten bij de vragen en opgaven die er leven. Maatwerk is vaak vereist. Dat vraagt doorzettingsvermogen, inspiratie, bevlogenheid om onze bedoeling waar te maken.
 • De medewerkers van Berseba willen nadrukkelijk toegevoegde waarde bieden. Zowel wat betreft kennis en ervaring, als zicht op het speelveld. Maar ook als critical friend en sparringpartner van de scholen.

 Wat betekent deze kernwaarde voor het handelen van medewerkers van Berséba?

 • Ik ben merkbaar intrinsiek gemotiveerd voor de bedoeling van Berséba;
 • Ik ben vindingrijk en creatief in het vinden van oplossingen;
 • Ik lever merkbaar een toegevoegde waarde;

Barmhartig

Waarom deze kernwaarde voor Berseba?

 • Berseba staat ten dienste van Bijbels-genormeerd onderwijs. De kernwaarde barmhartigheid is een voluit bijbelse notie en opdracht. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is hierin voor ons leidend. Zo willen we ook barmhartig en dienstbaar zijn voor (kwetsbare) kinderen in een hele belangrijke fase van hun leven.
 • We werken uit liefde tot kinderen. Daar ligt onze primaire passie. Juist voor die leerlingen voor wie het moeilijk is, spannen we ons in.

 Wat betekent deze kernwaarde voor het handelen van medewerkers van Berséba?

 • Ik ben sensitief: ik ben in staat om te observeren, situaties te duiden en te interpreteren;
 • Ik ben empatisch: ik kan me verplaatsen in de ander;
 • Ik ben bewogen met kwestbare kinderen;
 • Ik kan me verplaatsen in de ouders van deze kinderen;