Raad van Bestuur

Berséba heeft een eenhoofdige Raad van Bestuur (RvB). Sinds 4 april 2022 is de heer drs. F. (Frederik) van Winkelen de interim-bestuurder van Berséba. De bestuurder wordt ondersteund door twee beleidsadviseurs, de heer drs. M.C. (René) Dek en dhr. J. (Jan) de Waard MLE en een financieel beleidsmedewerker, dhr. J. (Jasper) Jansen.

In november 2022 is het proces gestart van werving en selectie om te komen tot de benoeming van een nieuwe bestuurder. Het proces wordt begeleid en uitgevoerd door Pandion Leiderschap. De beschrijving van de vacature voor bestuurder staat op de website van Pandion.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit zeven leden:

  • T.A. Stoop, bestuurder van de stichting Cedrah, voorzitter
  • G. Boonzaaijer, eigenaar van een advies- en administratiekantoor, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, vice-voorzitter
  • mr. B.J. Agteresch, advocaat bij BVD Advocaten
  • J. Bakker, bestuurslid van de Petrus Dathenusschool in Hilversum, senior-beleidsmedewerker bij de gemeente Nieuwkoop
  • E.L. Floor, financieel manager Van Lodenstein College en Hoornbeeck College
  • J. Kuijers, directeur van de Koning Willem-Alexanderschool in Staphorst
  • drs. A. Verweij, gepensioneerd, voorheen directeur-bestuurder van Educatis te Utrecht

De heren Stoop en Boonzaaijer vormen de Remuneratiecommissie; de heren Bakker en Floor hebben zitting in de Auditcommissie.

De RvT is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Voor haar toezichthoudende taak heeft de RvT een toezichtkader opgesteld.