Raad van bestuur

Berséba heeft een eenhoofdige raad van bestuur (rvb). Sinds 1 oktober 2023 is de heer A.J. (André) Verwijs MLE de bestuurder van Berséba. De bestuurder wordt ondersteund door een beleidsadviseur, de heer J. (Jan) de Waard MLE en een financieel beleidsmedewerker, de heer J. (Jasper) Jansen.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) bestaat uit zeven leden:

  • T.A. Stoop, bestuurder van de stichting Cedrah, voorzitter
  • G. Boonzaaijer, eigenaar van een advies- en administratiekantoor, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, vice-voorzitter
  • mr. B.J. Agteresch, advocaat bij BVD Advocaten
  • E.L. Floor, financieel manager Van Lodenstein College en Hoornbeeck College
  • J. Kuijers, directeur van de Koning Willem-Alexanderschool in Staphorst
  • H. Pul, directielid bij een ICT-bedrijf.
  • M. Ruitenberg, directeur-bestuurder van Stichting De Vluchtheuvel.

De heren Stoop en Boonzaaijer vormen de Remuneratiecommissie; de heren Floor en Pul hebben zitting in de Auditcommissie.

De rvt is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Voor haar toezichthoudende taak heeft de rvt een toezichtkader opgesteld.

Rooster van aftreden

In 2024 zijn de heren Kuijers en Stoop aftredend en niet meer herbenoembaar.  Begin april 2024 is de werving voor nieuwe rvt-leden gestart. Zie hiervoor de pagina vacatures.