Raad van bestuur

Berséba heeft een eenhoofdige raad van bestuur (rvb). Sinds 4 april 2022 is de heer drs. F. (Frederik) van Winkelen de interim-bestuurder van Berséba. De bestuurder wordt ondersteund door twee beleidsadviseurs, de heer drs. M.C. (René) Dek en dhr. J. (Jan) de Waard MLE en een financieel beleidsmedewerker, dhr. J. (Jasper) Jansen.

Er is inmiddels een nieuwe bestuurder benoemd: André Verwijs. Hij zal per 1 oktober 2023 starten met zijn werkzaamheden.

Raad van toezicht

De raad van toezicht (rvt) bestaat uit zeven leden:

  • T.A. Stoop, bestuurder van de stichting Cedrah, voorzitter
  • G. Boonzaaijer, eigenaar van een advies- en administratiekantoor, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, vice-voorzitter
  • mr. B.J. Agteresch, advocaat bij BVD Advocaten
  • E.L. Floor, financieel manager Van Lodenstein College en Hoornbeeck College
  • J. Kuijers, directeur van de Koning Willem-Alexanderschool in Staphorst
  • H. Pul, directielid bij een ICT-bedrijf.
  • M. Ruitenberg, directeur-bestuurder van Stichting De Vluchtheuvel.

De heren Stoop en Boonzaaijer vormen de Remuneratiecommissie; de heren Floor en Pul hebben zitting in de Auditcommissie.

De rvt is lid van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI). Voor haar toezichthoudende taak heeft de rvt een toezichtkader opgesteld.

Rooster van aftreden

In 2023 waren de heren Verweij en Bakker aftredend en niet meer herbenoembaar. Tijdens de ALV van 19 juni jl. zijn de heer Pul en mevrouw Ruitenberg benoemd als nieuwe rvt-leden.