De regiomanagers geven samen met hun collega’s en de scholen in de regio uitvoering aan het beleid van Berséba. Zij onderhouden de contacten met de scholen, gemeenten en regionale verbanden passend onderwijs. Zij zijn namens de bestuurder gemandateerd om Berséba in de regio bestuurlijk te vertegenwoordigen.

De samenstelling van het managementteam is als volgt:

  • (André) ter Harmsel, regio Noordoost
  • (Gert) van Roekel, regio Midden
  • A.P. (Ton) Schalk MLE, regio Randstad
  • (Jan) de Waard MLE, regio Randstad
  • Drs. M.C. (René) Dek, regio Zeeland