Tijdens de laatste regiobijeenkomst is er al kort iets gedeeld over kleinschalige pilots om de samenwerking tussen regulier en speciaal onderwijs te versterken. Reguliere scholen kunnen een bijdrage (rond € 6000) aanvragen voor een plan om de samenwerking te versterken. Hierbij kan gedacht worden aan uitwisseling, locatiebezoek, GPP ( good practise presentie), …

Mocht je hier interesse in hebben neem dan contact op met Hendri.