De planning van bijeenkomsten in het schooljaar 2023-2024 is inmiddels gereed. Bij de stukken van het tandemnetwerk van maart hebben we deze planning al meegestuurd.

Op grond van de positieve ervaringen dit jaar zullen we ook komend schooljaar weer IB-bijeenkomsten organiseren. Verder attendeerden we op een inspiratiebijeenkomst op 20 september 2023. Zie hiervoor het ‘save-the-date-bericht’.

We vragen ook aandacht voor de bijeenkomst voor directeuren over de begroting voor 2024. Deze staat gepland op woensdag 27 september 2023.

Download hier de volledige planning voor 2023-2024.