Het werk van een Ib-er is een mooie taak. Ib-er zijn is veelomvattend. Ib-er zijn is af en toe best complex. We willen groei in het vak stimuleren. We willen een heldere en sterke positie van de Ib-er in de schoolorganisatie. Om Ib-ers (en directeuren) hiermee een handje te helpen hebben we wat bedacht.

Er is een update gemaakt van de al langer bestaande IB-competenties. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van de competenties van de landelijke beroepsvereniging IB-ers. We willen directeuren en interne begeleiders helpen deze update op maat in te voeren in de eigen organisatie.

Ons aanbod aan de scholen is als volgt: we organiseren een digitale analyse voor de IB-er gevolgd door een adviesgesprek met directeur en IB-er. Op deze wijze beogen we verdere professionalisering te stimuleren en inbedding in de schoolorganisatie te bevorderen.

Op regio-niveau willen we na analyse van de school specifieke trajecten een beeld krijgen waar toekomstige IB-scholing op gericht moet zijn.

Meld je aan voor deze sessie via René Dek (m.c.dek@berseba.nl)