Ruim een jaar geleden is het besluit ‘regeling financiële medeverantwoordelijkheid’ gepubliceerd. Doel van deze regeling is een duurzame balans te vinden tussen solidariteit en verantwoordelijkheid. Kern van de regeling is, dat de verwijzende school een bijdrage levert in de ondersteuningskosten van een leerling die verwezen is naar het SBO of SO-gedrag.
We hebben met elkaar afgesproken deze invoering te beschouwen als een pilot. We willen eventuele (neven) effecten nauwkeurig monitoren.

Invoering

De invoering verloopt fasegewijs. Leerlingen die op 1 februari 2023 waren ingeschreven op het SBO of SO-gedrag, doen niet mee in deze nieuwe systematiek. Op 1 februari 2024 tellen we hoeveel leerlingen in de periode 02-02-2023 t/m 01-02-2024 een TLV hebben gekregen voor SBO of SO-Gedrag. Voor deze leerlingen dragen de scholen in het kalenderjaar 2025 bij aan de ondersteuningsbekostiging.

Uitzonderingen

De volgende leerlingen worden in deze regeling buiten beschouwing gelaten:

  • Leerlingen, die onderwijs volgen op een SBO- of SO-school voor gedrag vallen niet meer onder de regeling, als ze tijdens hun schoolloopbaan verhuizen en gaan wonen buiten het voedingsgebied van de verwijzende school.
  • Als een leerling niet verhuist, maar naar een andere basisschool gaat om redenen van benodigde ondersteuning, blijft de oorspronkelijke basisschool voor een periode van 2 jaar na plaatsing financieel medeverantwoordelijk. Daarna krijgt de nieuwe school deze verantwoordelijkheid.

In de regiobijeenkomsten van dit jaar besteden we aandacht aan de financiële verwerking hiervan inclusief voorbeelden.