Op de regiobijeenkomst van donderdag 13 juni stond met name het onderwerp HB centraal. Na een presentatie over de HB-voorziening in Kampen werd er in groepjes nagedacht over de vormen van HB-voorzieningen in de regio. De opbrengst van deze werkvorm is uitgewerkt in een document ‘HB-aanbod regio Noordoost’. Dit conceptdocument wordt samen met het projectplan en een aantal vragen voorgelegd aan de scholen (directeuren). Daarbij is er een uitvraag gedaan m.b.t. behoefte aan scholing en coaching. In het najaar van 2024 zal er een zogenaamde 1-meting naar de scholen gaan om enerzijds de groei van de afgelopen jaren in beeld te brengen en anderzijds te kijken of en waar er nog behoeften zijn bij scholen rond het thema HB.