Tijdens de regiobijeenkomst is er een peiling gedaan m.b.t. verschillende thema’s die volgend jaar aan de orde kunnen komen. Opvallend is dat coaching leerkracht en didactische versterking (EDI) hoog scoren. Begrijpelijk dat deze thema’s de aandacht vragen. Tegelijkertijd is het wel lastig om de thema’s inhoudelijk uit te diepen op een regiobijeenkomst omdat daar weinig leerkrachten aanwezig zijn. De studiedag in D.V. 2025 kan hier natuurlijk wel volop voor worden benut.

Wel is het interessant wat de rol van directies en IB’ers is als het gaat over deze thema’s. Het is de bedoeling dat we één of meerdere sprekers uitnodigen die hier verder op ingaan. Er is dan ook overlap met thema’s als werkdruk en passend onderwijs, en andere vormen van onderwijs (thema, groep overstijgend e.d.).

Voor het volgende cursusjaar hebben we alvast een globale indeling gemaakt. Tijdens een deel van de bijeenkomsten is er apart programma voor de IB’ers.

BijeenkomstThema 1Thema 2Thema 3Thema 4
17 oktoberBegroting Berseba + begroten en verantwoordenIB’ers afzonderlijk (SLT’s / HB)Samen opleiden 
5 decemberOpzet IntervisieSLT’sOpzet regiobijeenkomsten 
6 februariSpreker (s)  (thema leerkracht / didactisch)   
10 aprilReflecteren Passend onderwijsSamenwerking Spec. onderwijs  
5 juniEvaluatie HBRol / contacten gemeenten  

Verder is de informatie uit de Mentimeter gebruikt om het periodeplan Noordoost verder te vullen en te concretiseren. Het periodeplan zal binnenkort op de website worden geplaatst. We hopen tijdens de regiobijeenkomsten regelmatig de stand van zaken te evalueren.