De regiomanagers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid van Berséba wat beschreven staat in het Ondersteuningsplan 2023 – 2027. Daarbij is het ontzettend belangrijk om aan te blijven sluiten bij de dagelijkse praktijk op de (gespecialiseerde) basisscholen. Daarom werken de regiomanagers nauw samen met een Regionale Commissie. Deze commissie bestaat uit leidinggevenden en intern begeleiders van het (gespecialiseerde) basisonderwijs. Zij leveren gevraagd en ongevraagd advies aan de regiomanagers. De Regionale Commissie denkt onder andere actief mee over actuele ontwikkelingen van Berséba en de inhoud en vormgeving van de netwerkbijeenkomsten. Zo werken we samen aan de programma’s Expertise, Maatwerk en Samenwerken, zodat er passende ondersteuning is voor alle kinderen van onze scholen.

Leden van de Regionale Commissie: Seleke Steehouwer, Leendert de Bruijn, Annette Ruth Visser, Hanneke van Gammeren, Johan Peters, Huib van de Weteringh en Bas Langerak (niet op de foto).