Update januari 2024 

Het faciliteren van een gezamenlijk aanbod voor (hoog)begaafden door Berséba/Colon en het Calvijn College wordt al vormgegeven in Goes met het project JeX.  

De komende periode wordt (diepgaander) onderzocht hoe deze voorziening structureel kan functioneren, hiervoor wordt een beleidsnotitie geschreven en onderzocht of op de andere locaties van het Calvijn College ook de behoefte aanwezig is voor een PO/VO HB-voorziening. 

Op dit moment hebben er kennismakingsgesprekken plaats gevonden met locaties Middelburg, Krabbendijke en Tholen van het Calvijn College. De afspraak met locatie Goes staat al gepland. Er wordt hierbij geïnventariseerd waar de behoefte ligt aan een PO/VO voorziening met inachtneming van de bestaande cultuur en wat er op de scholen al gedaan wordt voor de (hoog)begaafde leerlingen. 

Er worden op dit moment online Q & A-sessies georganiseerd om de basisscholen te informeren over de ontwikkelingen m.b.t. PO/VO voorziening, draagvlak te creëren en input op te halen over deze voorziening. De eerste sessie heeft plaatsgevonden en de deelnemers waren zeer betrokken en waren zeker bereid mee te denken vanuit PO over deze voorziening. 

Naast deze sessies organiseren we ook ronde tafel sessies, waarbij de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO, inclusief ib’ers, boco’s, teamleiders, zoco’s, talentcoaches en HB-coaches met elkaar om tafel gaan met als doel kennismaken, netwerken, in gesprek gaan over een doorgaande ontwikkeling voor (hoog)begaafde leerlingen en hun aanpak voor (hoog)begaafden in de school. Hierbij zijn de verschillende locaties van het Calvijn college met een Havo/Vwo- afdeling gastheer voor deze bijeenkomsten en zijn de basisscholen die rond die locatie liggen uitgenodigd voor die datum.  

De uitnodigingen zijn voor bijna al deze bijeenkomsten de deur uit. Zie hieronder voor het overzicht. 

De bijeenkomsten zijn van 14.30-16.30 uur. Van harte welkom! 

7 februari 2024  Calvijn College, Goes/ Klein Frankrijk 
19 maart 2024   Calvijn College, Middelburg 
18 maart 2024  Calvijn college, Krabbendijke/Appelstraat 
Optie eind maart:  Calvijn College, Tholen 

De werkgroep en de externe experts HB houden het overzicht en door hen wordt nagedacht over de inhoudelijke invulling van een structurele PO/VO voorziening voor (hoog)begaafden, waarbij input vanuit eerder onderzoek en huidig (verdiepend) onderzoek en input van betrokkenen meegenomen wordt.