Expertise, maatwerk en samenwerking zijn de drie programma lijnen in het ondersteuningsplan van Berséba. Op basis daarvan organiseren we verschillende activiteiten.

We willen een aantal opleidingen faciliteren waar wij vanuit de praktijk horen dat daar behoefte aan is. Wij dragen zorg voor de locatie en eventueel een lunch, de scholing zelf is op eigen kosten.

Door dit aanbod te creëren willen we expertise vergroten in onze regio en door elkaar te ontmoeten de samenwerking versterken.

We hebben de volgende scholingen uitgezocht:

Als eerste willen we peilen hoeveel belangstelling er is voor bovengenoemde scholingen. Bij de meeste scholingen geldt er een minimale deelname van 10 personen. Geef je belangstelling aan via deze link vóór D.V 13 mei.

Na de inventarisatie krijgen jullie bericht of er voldoende aanmeldingen zijn en volgt er meer informatie.

Mochten er nog vragen zijn dan kan je altijd contact met ons opnemen.