Samenwerking met cluster 2 (Auris)
In onze regio hebben Berséba en Auris een verkenning uitgevoerd hoe we tot betere samenwerking kunnen komen. Inmiddels zijn er een aantal onderwerpen benoemd waarop we met elkaar verder willen ontwikkelen.

Wat wil Auris?
Auris heeft de ambitie om passend en inclusiever te zijn/te worden.
De opdracht verwoorden ze zo:
Leerlingen die doof of slechthorend zijn of een ernstige TOS hebben, doen mee aan de inclusieve samenleving.
Auris biedt een onderwijsarrangement (plaatsing op so-cluster 2). Ook zijn er behandelgroepen voor jonge kinderen. Uiteraard is er het audiologisch centrum voor onderzoek en advies.
Ondersteuningsarrangementen op de reguliere scholen zijn gericht op het schoolsysteem. Centraal staat begeleiding van de leerkracht. In sommige situaties kan een leerlingbegeleider worden ingezet die voor een afgebakende tijd met specifieke doelen aan de slag gaat met het kind.
De ambitie van Berséba sluit naadloos aan bij de beweging die Auris wil maken.
Berséba staat open voor afstemming en samenwerking met partijen die specifieke expertise hebben om passend onderwijs te kunnen realiseren voor kinderen uit onze achterban.

Afspraken Auris en Berséba
Waar liggen kansen om de samenwerking/afstemming verder te ontwikkelen?  Waarop willen we samen ontwikkelen? De volgende onderwerpen zijn benoemd:

Scholing voor IB-ers.
Auris kan scholing op maat verzorgen op basis van de behoefte die er bij onze scholen in de regio zijn. Of het nu gaat om kennis en vaardigheid in (vroegtijdig) signaleren van TOS of kennis van ondersteuningsmogelijkheden van Auris om tot de inzet van passende hulp te komen. De scholingskansen en behoeften brengen we in kaart.

Samenwerking bij extra ondersteuningsarrangementen.
AB-ers van Auris en Berséba stemmen soms af, bijv. een arrangementen jong-risico-kind van Berséba en TOS-arrangement van Auris. Kennismaking en delen van expertise en tevens komen tot goede afstemmings- en samenwerkingsafspraken kunnen de AB-ers van beide organisaties met elkaar regelen. Hierop willen gericht investeren.

Er zitten op De Kring/Auris (afdeling po) diverse kinderen die uiteindelijk naar het reguliere voortgezet onderwijs uitstromen. Voor de kinderen uit de Berséba-achterban zou het interessant kunnen zijn om hun kansen voor instroom in het reguliere onderwijs gedurende de basisschoolleeftijd te overwegen. Periodiek gaan Berséba en Auris hiervoor casussen bespreken.