Vanaf de start van passend onderwijs in 2014 moet elke school een separaat schoolondersteuningsprofiel (SOP) hebben. Naar verwachting zal deze verplichting in de toekomst vervallen. De mogelijkheden van extra ondersteuning op de school moeten vanaf dat moment in de schoolgids vermeld staan. De eisen aan de tekst over het SOP in de schoolgids zijn nog niet bekend. De volgende onderdelen zullen t.z.t. in elk geval opgenomen moeten zijn:

  • wat de school kan bieden aan extra ondersteuning.
  • welke expertise de school zelf beschikbaar heeft of vanuit externe instantie betrekt.
  • hoe de school samenwerkt en afstemt met de gemeente: jeugdhulp, leerplicht, huisvesting.
  • welke ambities de school heeft om de extra ondersteuning te ontwikkelen.
  • wat dit betekent voor de scholing van leraren

Zodra hierover informatie beschikbaar is, informeert Berséba de scholen. Tot die tijd geldt dus nog wel de wettelijke verplichting om een separaat SOP (max. 4 jaar oud) te hebben en is een verwijzing naar het SOP in de schoolgids afdoende.